هیئت سوسولی

دههي اول محرم را به هیئت هنر رفتم؛ بالاتر از چهارراه ولیعصر توی دانشگاه هنر. برای من جای خوبی بود، ولی بنا به نظر چندتایی از دوستانم هیئت «سوسولی» و «کبوتر گِلی» بود. واژهي سوسول در ادبیات فارسی یک صفت است برای افراد راحتطلب یا کسانی که وضع و ظاهري خاص دارند. البته به حرف دوستانم اعتنایی نکردم. هیئت مذکور فقط به دلیل بعضی خلاقیتها و کمبودن میزان شور در نظر آنها به چنین عنوانی رسیده بود و شاید هیئتی که آنها میرفتند و مثلا با نگاه آنها خیلی «داش مشدی» و مردانه بود، برای عدهای دیگر، یک هیئت ساده و لوس به نظر ميرسيد. ذائقهها متفاوت است.

«پیتر برگر» جامعهشناس آمریکایی دربارهي اجتماعات ديني نظریه جالبي دارد با عنوان «بازار دین» . براساس این نظریه، دین در اجتماع جرياني دوسويه است که در آن، عرضه و تقاضا صورت میگیرد؛ عدهای از مردم به خدمات دینی نیاز دارند و در مقابل، عدهای چیزهایی را برای آنها عرضه میکنند مثل سخنرانی دینی، مناسک دینی، تبلیغات دینی و آنها آزادانه نیازهای خودشان را برطرف میکنند. آدمها با توجه به تفاوتهای فردی نحوهي تقاضایشان فرق میکند، به عبارتی معنایی که طلب میکنند، ذائقهشان را شکل میدهد و وقتی یک پیام دینی را میشنوند، احساس میکنند درونشان با آن سازگارتر است.

خیلی از هیئتها هستند که علاقهای به حضور در آنها را ندارم، ولی برای بعضی دیگر مدلی مطلوب به حساب میآیند. بستگی دارد که دنبال چه چیزی باشیم. شاید نتوان برای همه هیئت آرمانی ساخت بعضی فقط شور میخواهند و اینکه شب تا صبح با یک جمعیت زیاد سینه بزنند، بعضی فقط شعور و یک سخنرانی عمیق که دغدغههای آنها را غلغلک دهد و بعضی هر دو. یکی از دوستانم مجلس روضهای با حضور استادان دانشگاه برگزار کرده بود و یک دوست، مجلسی که در آن شعر آيینی میخواندند، به نظر هیچ کدام از آنها نافی دیگری نباشند.

گاهی اما ذائقهها سختپسند میشوند و یکباره فرد متقاضی در بازار میبیند هیچ جایی نیست که تقاضای او را برآورده کند یا اصلا فروشنده محبوبش را پیدا نمیکند. به نظر گاهی باید از ذايقهها کوتاه آمد و مثلا شرکت کردن در یک مجلس به ظاهر عوامانه برای یک آدم سختگیر هم گاهی میتواند چیزهای خوبی داشته باشد.

براساس نظریهي برگر، عدهاي حتی اوقات فراغت، شخصیت اجتماعی، آرامش درونی و سبک زندگی خود را از همین اجتماعات دریافت میکنند.

 

منبع: همشهری جوان

دوشنبه 18 آبان 1394، ساعت انتشار 13:26 - نویسنده: حامد هادیان - بدون دیدگاه
پیوندها
ابر برچسب ها
تمام حقوق این وبلاگ متعلق به حامد هادیان می باشد.